Al Amaarah van oost naar west

SVP Architectuur en Stedenbouw, MONK Architectuur en Cross Architecure hebben recent ‘Al Amaarah Syrian Dutch- Architecture lab’ opgericht. In dit lab werken we samen met twee Syrische architectes Nisreen Daboul en Razan Karnoub, uit respectievelijk Damascus en Aleppo. Beide vrouwen wonen sinds het najaar van 2015 in Nederland. In dit lab doen we onderzoek naar en maken we ontwerpen van onze woon- en leefomgeving. Vanuit de verschillende culturele achtergronden leren we van elkaar en proberen we elkaar te versterken en denken we een bijdrage te kunnen leveren aan de opgave die is gesteld om (Syrische) vluchtelingen met status te kunnen huisvesten. We starten binnenkort met een eerste concrete casus en hopen snel de eerste resultaten te kunnen delen. Voor meer informatie klik hier of neem contact op met luisman@svp-svp.nl