Appartementengebouw in drie dagen

Tijdens een concurrent engineering sessie onder leiding van het Lean Management Instituut is samen met Ymere, Dura Vermeer en de gemeente Almere in drie dagen tijd een ontwerp gemaakt voor een appartementengebouw met 42 woningen gesitueerd in de nieuwe wijk Nobelhorst in Almere. Voor de zomer is tijdens een vergelijkbare sessie een verkaveling en een ontwerp voor de grondgebonden woningen opgesteld. Dit keer stond het appartementengebouw centraal. Na het definiëren van de  doelgroep is gewerkt aan een optimale structuur van het gebouw. Door gelijktijdig te kijken naar exploitatie-, ontwikkel- en bouwkosten is toegewerkt naar een optimaal resultaat voor alle betrokken partijen. De werkwijze waarbij in een pressure-cooker gewerkt wordt zorgt ervoor dat in een korte tijd een hecht team ontstaat waarin het belang van het project centraal staat.