Informatie avond kopers een succes

Op dinsdag 2 februari hebben we de kopers van onze woningen in Leidsche Rijn de achtergronden van het ontwerp verteld. We hebben ze meegenomen in het ontwerptraject en we hebben laten zien hoe zo’n ontwerp tot stand komt: wat zijn de randvoorwaarden geweest, hoe hebben...

Vraagspecificatie sluiseiland vastgesteld

De afgelopen maanden heeft een expertteam waar SVP deel van uitmaakt voor de gebiedsontwikkeling van Sluiseiland in Vianen een vraagspecificatie opgesteld. In dit document staan de procesmatige en ruimtelijke kaders op basis waarvan marktpartijen in de loop van 2016 worden uitgenodigd hun ideeën in te...

Jaar van de Ruimte en Manifest 2040

SVP heeft actief bijgedragen aan het Jaar van de Ruimte in 2015, onder andere door de deelname van Erwin Stoffer aan Ruimteverkenning. Het jaar van de ruimte is inmiddels afgesloten met een slotmanifestatie en de uitreiking van het Manifest 2040, https://wijmakennederland.nl/pdf/Manifest2040.pdf. De medewerkers van SVP...

Landschappelijk wonen in Scherpenzeel!

SVP heeft op de informatieavond op 2 februari in Scherpenzeel, voor ca. 100 belangstellenden, het stedenbouwkundig plan gepresenteerd voor de Akkerwindelaan. Het plan versterkt de bestaande landschappelijk sfeer van het kampenlandschap, waarbij naast ingepaste houtwallen en sloten, nieuwe groene lijnen met laantjes zijn geïntroduceerd. Zo...

Huisvesting statushouders

De enorme toestroom van vluchtelingen is een acuut en complex probleem waar heel Europa mee worstelt. Huisvesting van statushouders, mensen die uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen, is een belangrijk onderdeel van deze opgave. SVP adviseert een aantal partijen op het gebied van huisvesting van statushouders. Dit...

Nieuwe entree winkelcentrum in gebruik genomen

De uitbreiding van het winkelcentrum Broekerveiling te Langedijk is in gebruik genomen. Naast een verdubbeling van het oppervlak heeft het winkelcentrum een nieuwe uitnodigende entree gekregen. Deze entree is vormgegeven door midden van hergebruikte spanten. De spanten begeleiden tevens de parkeerlaag op de verdieping en...

Nobelhuis bereikt hoogste punt

In Almere Nobelhorst werden op 19 januari de vlaggen gehesen om het hoogste punt te vieren van ’t Nobelhuis. Het Nobelhuis biedt betaalbare sociale huurappartementen voor ondernemende types in Nobelhorst. Het stoere gebouw ligt op een prachtige plek aan de Nobellaan en beschikt over een collectieve tuin...

SVP ontwerpt proefverkaveling voor Sweensstraat-west

SVP is 2016 begonnen met een nieuwe opdracht in de gemeente Loon op Zand. De gemeente is voornemens om aan de westzijde van Kaatsheuvel een dorpse uitbreiding te realiseren, Sweensstraat-west. Voor deze bijzondere locatie gaat SVP een proefverkaveling opstellen voor de eerste fase van 220...

Eerste woningen De Keyser bijna gereed

Samen met de stuurgroep namen we afgelopen week een kijkje op de bouwplaats van het door SVP ontworpen stedenbouwkundige plan voor De Keyser in Middenbeemster. De combinatie van een op de Beemster geënte gridstructuur met een dorpse architectuur geven de woonbuurt een echt Beemsters karakter....

Selectie voor dijkwoningen gewonnen

Wonen langs een dijk is een oer hollands fenomeen! Van oorsprong woonde men aan de dijk, maar na vele ophogingen die nodig waren, stonden oorspronkelijke woningen ineens onder aan de dijk. Op de nieuwbouwlocatie Frankhuis komen beiden oplossingen voor, waardoor we verschillende varianten voor de...