Staatsliedenkwartier komt tot leven

Het Staatsliedenkwartier in Leerdam nadert zijn voltooiing. Een groot aantal woningen is al bewoond. En uit eerste gesprekken met de bewoners kunnen we eigenlijk nu al concluderen dat we zijn geslaagd in de opgave om een nieuwe hoogwaardige buurt te maken waarin de positieve geest...

SVP wint selectie in Oudewater

SVP heeft de selectie gewonnen om voor een tweetal ontwikkellocaties in de binnenstad van Oudewater een structuurvisie op te stellen. Voor beide locaties zal in een interactief proces een modellenstudie worden opgesteld om te kijken naar de ruimtelijke mogelijkheden. Belangrijk bij beide locatie is het...

Hengelose Es wordt vernieuwd!

De komende jaren wordt de wijk Hengelose Es ingrijpend vernieuwd, de nieuwe wijknaam is 'Hengelo's Geluk' . Begin december is de samenwerking tussen Era contour/Koopmans en Welbions getekend na een intensief selectieproces. De eerste ideeën voor de nieuwe wijk staan al op papier, de komende...

Herbestemming als motor

Erwin Stoffer heeft in het kader van het Jaar van de Ruimte deelgenomen aan de Ruimteverkenning. Samen met een groep jonge ruimtemakers zijn verschillende groei- en krimpregio’s bezocht om de toekomstige ruimtelijke opgaves voor Nederland in beeld te brengen. Erwin bekeek deze opgaven vanuit een ruimtelijk perspectief...

Start verkoop Hoef en Haag groot succes!

Zaterdag 28 november zijn de eerste woningen van Hoef en Haag in verkoop gegaan. De woningontwerpen in de eerste fase liggen in het toekomstige dorpshart en vielen erg in de smaak bij de potentiële kopers. SVP is samen met Adviesbureau Haver Droeze al jarenlang betrokken...

Speelplek voor de Heijhorst

SVP heeft op een drukbezochte informatiemiddag een aantal scenario's gepresenteerd voor een nieuwe speelplek in de Heijhorst in Scherpenzeel. Toekomstige bewoners konden hun voorkeur uitspreken voor een kleurrijke sfeer met toestellen, een natuurlijke sfeer met spel-aanleidingen of een landelijke sfeer met moestuintjes. De komende weken...

Pressurecooker Bosrandbuurt Nobelhorst

In november is tijdens een meerdaagse pressurecooker een verkavelingsplan opgesteld voor circa tweehonderd woningen in de bosrand van Nobelhorst. Gezamenlijk met de gemeente, Ymere en Dura Vermeer zijn belangrijke ontwikkelthema’s benoemd die tot onderscheidende woonmilieus hebben geleid. De verschillende buurtjes profiteren maximaal van de unieke...

SVP geeft workshop over participatie

Tijdens het minisymposium met als titel “Ruimtelijke ordening, een nieuwe orde”? op zaterdagmiddag 14 november 2015 in Amersfoort heeft Maartje Luisman samen met Heino Abrahams een workshop verzorgd over succesvolle voorbeelden van participatie bij binnenstedelijke projecten. In een interactieve sessie onder leiding van wethouder Franco...

Succesvolle co-creatie in Helsdingen

Voor de locatie Helsdingen in Vianen is het stedenbouwkundig plan in co-creatie met omwonenden en potentiële kopers gemaakt. In opdracht van Blauwhoed is met de buurt gesproken over het soort woningen, de inzet van groen, hoe en waar te parkeren en de architectuur voor de nieuwe...

Modernisering omgevingsveiligheid

Bij een woningbouwproject met hoge dichtheid op een compacte locatie tegen de binnenstad van Amersfoort aan, speelde externe veiligheid een belangrijke rol. De spoorlijn langs de locatie dwong tot een  afweging tussen het treffen van extra voorzieningen aan de bebouwing en zonering van het programma...