Start bouw 440 studentenwoningen

Binnenkort wordt er gestart met de bouw van 440 studentenwoningen op de Campus in Wageningen. Het complex bestaat uit meerdere gebouwen rondom een groen binnenplein waaraan ook ruimte is voor een kinderdagverblijf. Aan een nieuw verhard plein zijn in de plint commerciële voorzieningen opgenomen. De...

Officieel moment in Vianen

In Vianen hebben Blauwhoed en de gemeente op 17 juni een samenwerkingscontract ondertekend om het gebied Helsdingen nabij de A27 te ontwikkelen. SVP werkt in opdracht van Blauwhoed als stedenbouwkundige aan dit plan. De eerste stedenbouwkundige modellen liggen klaar om op 2 juli, in co-creatie...

Basisschool Wormer als voorbeeld in de Scholenbouwatlas

‘Spieken mag’ en daar is de Scholenbouwatlas voor bedoeld! Deze atlas laat een rijk scala aan verbouwmogelijkheden zien voor bestaande schoolgebouwen. Op pagina 156 staat ons project in Wormer. Deze school is zodanig flexibel ontworpen dat die gemakkelijk mee kan groeien met nieuwe ontwikkelingen in...

Selectie 200 appartementen Keerkring gewonnen!

SVP heeft de selectie voor het ontwerpen en uitwerken van 200 appartementen aan de Keerkring in Amersfoort gewonnen. SVP tekenende het afgelopen jaar al aan het stedenbouwkundig plan. In opdracht van Vastbouw gaan we de komende tijd in overleg met de omwonenden werken aan het...

Geslaagde informatieavond Akkerwindelaan

De gemeente Scherpenzeel heeft het voornemen om het gebied ten zuiden van de Akkerwindelaan te ontwikkelen tot een dorpse woningbouwlocatie. Op de informatieavond presenteerde SVP voor zo'n 40 belangstellenden de randvoorwaarden waarbinnen ontwikkeld gaat worden. Het kampenlandschap en nieuwe aantrekkelijke routes tussen het bestaande landgoed...

Inloopavond Stammershoefstraat Vianen

Woningcorporatie Lekstede en SVP hebben op een inloopavond voor de buurt met trots de plannen gepresteerd voor de herstructurering van de Stammershoefstraat. Het bestaande complex wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. In het nieuwe stedenbouwkundig plan is ruimte voor een gedifferentieerd woningbouwprogramma met  eengezinswoningen met...

SVP en jaar van de ruimte

In het jaar van de ruimte draagt SVP een steentje bij. Erwin Stoffer, stedenbouwkundig ontwerper bij SVP, is samen met andere jonge ruimte verkenners op zoek naar opgaven van de toekomst, zie ook http://www.ruimteverkenning.eu/ Afgelopen week is een bezoek gebracht aan brainport Eindhoven. Een stad...

Kwaliteitscoördinatie RWZI Utrecht

SVP is in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geselecteerd als Kwaliteitscoördinator voor de nieuwbouw van de rioolwaterzuivering in Utrecht. Tot de werkzaamheden behoren ook het maken van een ontwerp van het nieuwe poortgebouw en de terreininrichting. In eerste instantie zal SVP in overleg met...

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De jaarlijkse survival ochtend was ook dit jaar weer een succes! De kinderen van de Voorthuyzenschool te Amersfoort werden uitgedaagd hun grenzen te verleggen, waarbij een nat pak tot grote hilariteit onontkoombaar was. Een aantal mensen van SVP heeft mee geholpen deze ochtend tot een...

Staatsliedenkwartier Leerdam op stoom

In Leerdam gaan de bouwwerkzaamheden voor het herstructureringsplan ‘Staatsliedenkwartier’ op volle snelheid. Op de foto verschijnt de begane grond van het appartementengebouw dat volledig geprefabriceerd is en daarmee in een zeer korte bouwtijd op de locatie gemonteerd zal worden. Over een paar maanden staat hier...