Van ambitie naar realiseerbaar plan

Door ruimte te bieden in het proces voor samenwerking ontstaan nieuwe kruisbestuivingen en wordt maximaal gebruik gemaakt van ieders kennis, dat is wat SVP gelooft en waar wij nu gebruik van maken. De architectenselectie was onorthodox, door niet te selecteren op basis van schetsontwerp maar door...

SVP wint aanbesteding planvorming gebiedsontwikkeling Crailo

Het consortium van SVP architectuur en stedenbouw, advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, OKRA landschapsarchitecten en Bureau voor Gebiedscommunicatie (team C), heeft bijzonder goed gescoord op de duurzaamheidsaanpak waarbij de vijf pijlers uit het in 2017 door SVP opgestelde ambitiedocument zijn gecombineerd met de 12 thema’s van...

Grote dromen in een smal huis

Compact wonen is een trend: de kranten staan vol met experimenten als ‘Tiny-houses’ en ‘micro-appartementen’. Maar Tiny houses zijn ontworpen voor bijzondere, vaak tijdelijke plekken en minder passend voor de kleine beschikbare kavels in de stad. Daarom is SVP op onderzoek gegaan naar een stedelijke variant...

Integraal talent sluit zich aan bij SVP

De stad verandert, wordt voller en er rijzen vragen over hoe we de stad gezonder en dichter krijgen. Dat lijken twee tegenovergestelde van elkaar, maar de jonge SVPers Evelien Abels en Mike Wissing hebben zich er in hun afstudeerprojecten mee bezig gehouden. Vaak ligt de...

In Nobelhorst huilen kinderen niet

““De aangeplante boompjes waren zo hoog”. zegt hij en hij houdt zijn hand op heuphoogte.” Drie jaar was de Britse avonturier en schrijver Redmond O’Hanlon writer-in-residence in het appartementencomplex De Melkfabriek in Nobelhorst, Almere. De aangeplante boompje zijn inmiddels volwassen bij het appartementencomplex de Melkfabriek waar...

Op de Biënnale met de stad van de toekomst

Als teamtrekker van de ontwerp studie Stad van de Toekomst (BNA) was Esther Vlaswinkel te gast in Venetië bij de door Pact en de TU Delft georganiseerde Biënnale session ‘The City of the Future, Revealing the potential of territories as action sites’. Een mooie kans om...

SVP paginagroot in de krant

"Dit soort complexe opgaven, waar verschillende, soms lastig te verenigen belangen spelen, is een specialisme van het huis geworden." aldus Esther Vlaswinkel in het AD Amersfoortse Courant van vandaag.   Een mooie beschrijving van SVP over onder andere onze geschiedenis, integrale aanpak, samenwerken tussen collega's en belanghebbende...

Alles en iedereen mee op excursie

Daar staan we dan, met 37 man op Schiphol. Klaar om te vertrekken naar het zonnige Marseille en Montpellier. Met een hard werkend team dat steeds groter wordt van architecten, stedenbouwkundigen en bouwkundigen, is het fijn om soms te ontspannen en elkaar (nog) beter te...