Wonen in een zelf ontwikkeld voedsellandschap

In de recent gewonnen opgave in Olst om een duurzame woonbuurt te ontwerpen gaan wij voor natuur & inclusief. Hierin staat ‘natuur’ voor het integreren van flora en fauna in alle lagen van het ontwerp. ‘Inclusief’ laten wij zien door het samen maken van deze...

Publicatie van de ‘Stad van de Toekomst’

Vanaf donderdag is ons onderzoek naar de Stad van de Toekomst met Utrecht als testlocatie te lezen in de publicatie ‘Stad van de Toekomst’. In het boek zijn de resultaten van onze zoektocht beschreven. Het bevat naast de visie en het ontwerp van ons multidisciplinaire...

Winnende plan ‘Sport-Spindel’ in Blauwe Kamer

Elke twee jaar organiseert Jong BNSP een ideeënprijsvraag voor ontwerpers tot 35 jaar. Dit jaar was ‘Maximaal Park, Maximaal Wonen’ het Van Tuyllpark in Zoetemeer het onderwerp. “Tijdens je werk en studie krijg je altijd begeleiding van mensen met meer ervaring die vertellen wat wel...

Stadstuin: een wijk die zijn tijd ver vooruit was

Bijna twintig jaar geleden kregen wij de vraag om een driehoekige locatie ingeklemd tussen de A1 en drukke provinciale weg te transformeren tot een woonwijk. Geluid was niet het enige probleem, aan de andere zijde lag een hoogspanningszone, er moesten nog de nodige functies ingepast...

Naar de stad kijken tijdens de lunch

Stedenbouwkundige en oud directielid van SVP Johan Galjaard vertelde over de artistieke verbeelding van de stad en de publieke ruimte door de jaren heen. Een veelheid aan intrigerende stadsbeelden passeert de revue. Van Van Wittel tot Wilschut: de stad verandert voortdurend en ook de artistieke...

Oplossingen voor leegloop in centra

Leegloop van het centrum is niet alleen in Zeist een probleem. Door de opkomst van het internetshoppen sluiten in heel het land steeds meer winkels. De gemeenteraad heeft aangegeven een nieuwe, passende invulling voor het gebied rond het Emmaplein te willen die een oplossing biedt...

Geschiedenis van toekomstig woongebied Crailo op TV

Tussen Hilversum, Bussum en Laren ligt een groot, verborgen gebied wat door Team C (SVP, Arcadis, OKRA landschapsarchitecten en Bureau voor Gebiedscommunicatie) getransformeerd wordt. De eerste woningen in het toekomstige Buurtschap Crailo gaan naar verwachting eind 2020 in verkoop. Eerst moeten nog zaken als een...

SET in tijdschrift Architectuur NL

‘Het geplande gebouw voldeed niet helemaal aan het bestemmingsplan, maar vanwege de urgentie mochten we daar maximaal tien jaar van afwijken. Om die reden hebben we gekozen voor een “tijdelijke” modulaire bouwmethode, […] Door de modulaire bouwwijze kon het gebouw in drie maanden worden neergezet....

Erfgoed zelf maken

Op het kennisevent ‘Bouwen aan plekken met identiteit’ hebben Esther Vlaswinkel en Roel Lichtenberg laten zien hoe je erfgoed kan inzetten voor gebiedsontwikkeling. Op het Voormalige Defensieterrein geeft het Jongeriuscomplex bijzondere betekenis aan het gebied. ‘De Gelaagde Stad’ is één van de principes voor het...