Strategische visie: vastleggen wat nodig is, loslaten wat kan

De raad van de gemeente Veldhoven heeft de ontwikkelvisie voor het gebied Zilverackers unaniem vastgesteld. Voor dit gebied lag oorspronkelijk het plan ‘De drie dorpen’. Door ontwikkelingen op de woningmarkt, nieuwe afspraken binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven over de afstemming tussen majeure projecten in de...

Analoge compacte woningen

Klein wonen alleen iets van deze tijd? Bij SVP niet, al in 1992 bouwden wij onze woningen op krappe kavels, voor complexe doelgroepen en met veel passie. Zie hier het bewijs: Meerbeek, een woningbouwproject van 120 woningen op een oud bedrijventerrein aan een binnenhaven van...

Van ambitie naar realiseerbaar plan

Door ruimte te bieden in het proces voor samenwerking ontstaan nieuwe kruisbestuivingen en wordt maximaal gebruik gemaakt van ieders kennis, dat is wat SVP gelooft en waar wij nu gebruik van maken. De architectenselectie was onorthodox, door niet te selecteren op basis van schetsontwerp maar door...

SVP wint aanbesteding planvorming gebiedsontwikkeling Crailo

Het consortium van SVP architectuur en stedenbouw, advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, OKRA landschapsarchitecten en Bureau voor Gebiedscommunicatie (team C), heeft bijzonder goed gescoord op de duurzaamheidsaanpak waarbij de vijf pijlers uit het in 2017 door SVP opgestelde ambitiedocument zijn gecombineerd met de 12 thema’s van...

Grote dromen in een smal huis

Compact wonen is een trend: de kranten staan vol met experimenten als ‘Tiny-houses’ en ‘micro-appartementen’. Maar Tiny houses zijn ontworpen voor bijzondere, vaak tijdelijke plekken en minder passend voor de kleine beschikbare kavels in de stad. Daarom is SVP op onderzoek gegaan naar een stedelijke variant...

Integraal talent sluit zich aan bij SVP

De stad verandert, wordt voller en er rijzen vragen over hoe we de stad gezonder en dichter krijgen. Dat lijken twee tegenovergestelde van elkaar, maar de jonge SVPers Evelien Abels en Mike Wissing hebben zich er in hun afstudeerprojecten mee bezig gehouden. Vaak ligt de...

In Nobelhorst huilen kinderen niet

““De aangeplante boompjes waren zo hoog”. zegt hij en hij houdt zijn hand op heuphoogte.” Drie jaar was de Britse avonturier en schrijver Redmond O’Hanlon writer-in-residence in het appartementencomplex De Melkfabriek in Nobelhorst, Almere. De aangeplante boompje zijn inmiddels volwassen bij het appartementencomplex de Melkfabriek waar...

Op de Biënnale met de stad van de toekomst

Als teamtrekker van de ontwerp studie Stad van de Toekomst (BNA) was Esther Vlaswinkel te gast in Venetië bij de door Pact en de TU Delft georganiseerde Biënnale session ‘The City of the Future, Revealing the potential of territories as action sites’. Een mooie kans om...