‘Back to school’ met Marjon en Joost

In de schoolgebouwen die we ontwerpen hebben wij altijd de ambitie om leren leuk te maken. En die spelregel hanteren we ook in ons eigen bureau, want een leven lang leren en ontwikkelen zorgt ervoor dat ons werk leuk blijft. Lees mee wat SVP-ers Joost Kettmann, bouwkundige, en Marjon Mors, (interieur)architect, hebben geleerd over scholenbouw en nog zouden willen leren.

Marjon: “Scholen zijn altijd leuk om te ontwerpen, om dat je echt één op één met de gebruiker aan tafel zit, anders dan met bijvoorbeeld woningbouw. Daardoor zijn de mensen met wie je samenwerkt zo betrokken.”Joost: “De eerste school die wij samen hebben ontworpen is ook gelijk een bijzondere school, De Binnentuin in Utrecht. Fantastisch om aan te werken, omdat de school voor moeilijk lerende kinderen en leerlingen met opvoedingsmoeilijkheden vraagt om een andere technische uitwerking.”Marjon: “Als team van architecten en bouwkundigen is het makkelijker om een goed gebouw neer te zetten als je naast elkaar zit, omdat je het hele proces samen kan doorlopen, en dat kon bij dit ontwerp.”

Is er veel veranderd in de scholenbouw?
Marjon: “Er is heel veel veranderd in de scholenbouw, het is een stuk ingewikkelder geworden.”
Joost: “Dat komt voornamelijk doordat de installaties meer kunnen, maar ook doordat nieuwe eisen op het gebied van circulariteit en duurzaamheid een veel grotere rol spelen.”
Marjon: “Inderdaad, vroeger mocht en kon alles, nu moet er een hele waslijst aan vinkjes kloppen.”
Joost: “Gelukkig zijn er ook ontwikkelingen die het makkelijker maken, zoals bijvoorbeeld BIM. Het uitwerken in BIM en het gebouw virtueel opleveren komt onder andere de circulariteit en duurzaamheid ten goede.”