Beeldkwaliteitplan voor woningrenovatie

Voor de renovatie van 99 woningen in Wageningen heeft SVP in opdracht van De Woningstichting een beeldkwaliteitplan opgesteld. Met name het verduurzamen van de buitengevels en het verruimen van de badkamer zal grote gevolgen hebben voor het huidige beeld. Omdat de gevels in verband met het verduurzamen volledig zullen worden vervangen, zijn in het beeldkwaliteitplan kaders opgesteld voor een nieuwe gevelindeling en ander kleur- en materiaalgebruik. Het beter zichtbaar maken van de stedenbouwkundig hiërarchie in de wijk, zonder de karakteristieke samenhang tussen de bouwblokken te verliezen, vormt hierbij het belangrijkste uitgangspunt.