Belangstellenden stemmen over ingredienten plan

Afgelopen week is de eerste woonworkshop voor eiland D in het plan Veenderij in Veenendaal gehouden. Circa 50 belangstellenden hebben, onder leiding van SAMR, met SVP en Latei meegedacht over hoe dit eiland er uit moet komen te zien. Thema’s als inrichting van oevers, straatprofielen, groen in de buurt en vormen van parkeren zijn besproken. Middels een speciale WhatsApp-groep kon iedereen voorkeuren aangeven en een stem uitbrengen op één van de vier stedenbouwkundige ideeën. Samen met de architectonische wensen gaat SVP al deze input verwerken tot een plan.