Bewonersavond Bodegraven

Het oude bedrijventerrein Dronehoek dat tegen de binnenstad van Bodegraven aanligt is in handen een drietal projectontwikkelaars: Slokker, Brookland en Jansen de Jong. Door SVP is een stedenbouwkundige visie voor het verouderde bedrijventerrein opgesteld. De nieuwe visie, die ‘Hofjes van Dronen’ heet, biedt een goede basis voor de herontwikkeling van het gebied. Het concept omvat een gedifferentieerd aanbod van woningen en woonsferen. Het plan wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk én omwonenden, met twee maanden geleden al een online raadsvergadering. Vorige week was de algemene bewonersavond online was te volgen, via WhatsApp konden er vragen worden gesteld. De volgende drie bewonersavonden zijn met verschillende specifieke kleinere groepjes omwonenden die direct aan de locatie wonen. Zo kunnen we heel precies ingaan op de aansluiting van het plan op hun voor- of achtertuinen. Dus de participatie is dus nog niet op zijn eind!