Brainstormsessie voor flexibel beeldregieplan Kaatsheuvel

Op maandag 2 juli hebben de gemeente Kaatsheuvel en SVP een brainstormsessie gehouden om gezamenlijk de kaders te bepalen voor het beeldkwaliteitplan van de dorpsuitbreiding Sweenstraat West. Daarbij waren ook toekomstige bewoners, een makelaar en een CPO deskundige aanwezig. Uitgangspunt is om geen dichtgetimmerd beeldkwaliteitplan te maken, maar een flexibel beeldregieplan dat stuurt op de belangrijkste stedenbouwkundige dragers en ruimte laat voor de woonvelden daartussen