Oog voor detail | Groen-blauw detail

De driehoekige locatie ingeklemd tussen de A1 en een drukke provinciale weg, die wij nu kennen als Stadstuin, was ooit het laatste onbebouwde stukje van de wijk Nieuwland in Amersfoor. Er lag vanuit de ontwikkeling van de wijk een enorm gronddepot. Nieuwland is gebouwd met...

Identiteit van Buurtschap Crailo

Na de vaststelling van het stedenbouwkundig plan hebben we niet stilgezeten: aflopen periode hebben we beeldkwaliteitsplan voor Buurtschap Crailo gemaakt. In dit plan is de identiteit van het toekomstige gebied en de architectonische ambities uitgewerkt. Vrijheid en moderne expressie Op Zuid, de natuurlijke identiteit van...

Fijne feestdagen!

2020 was voor iedereen een bijzonder jaar met lastige, maar ook leerzame en mooie momenten. Laten we in 2021 als nooit te voren de verbinding met elkaar vinden, in welke vorm dan ook. We wensen jullie liefdevolle feestdagen toe....

Online presentatie aan de raad van Nieuw Weiburg

Stedenbouwkundige en SVP-er Martijn Eefting vertelt aan de raad over ‘nieuw Weiburg’ onze visie voor een gebied ten noorden van het station van Harderwijk. Eerder vond de Weiburgmarkt plaats, waar de ambities en eerste ideeën gepresenteerd werden aan omwonenden en geïnteresseerden. Dit keer is de...

Een nieuw perspectief voor hoogbouw Ede-Zuid

SVP heeft de selectie gewonnen voor het opstellen van een ambitiedocument voor de transformatie van hoogbouw Ede-zuid. In opdracht van de gemeente Ede en Woonstede onderzoeken hoe we het gebied fysiek en sociaal met de omgeving kunnen verbinden. We zijn gestart met een pressurecooker, een...

Stad van de toekomst, hier en nu

Een ontwerpteam onder de leiding van SVP heeft in 2019 in samenwerking met de BNA een studie verricht naar ‘De stad van de toekomst’ waarin we ver vooruit blikten. In een reeks ateliers die georganiseerd worden door de BNA wordt nu gekeken of de opgedane...

Oog voor detail | Rekening houden met een detail

Inmiddels al weer zes jaar geleden stelde SVP samen met inwoners en stakeholders een dromenboek op met inspiratiebeelden voor verschillende locaties in Vianen. Het boek liet de mogelijkheden en kansen zien van de toekomst van dit mooie vestingstadje in het hart van Nederland. Dat wij...