School en woningen als entree van wijk

SVP is door de gemeente Dordrecht gevraagd om een architectonische verkenning uit te voeren naar de invulling van de Kompas-locatie in Dordecht met een gemengd programma van een school gecombineerd met een fors appartementen programma. Hoewel de locatie nu de hoofdentree tot de wijk vormt,...

Thuis | Toekomstbestendigd en flexibel woningbouwplan

De woningmarkt staat op knappen. Starters en senioren hebben het lastig met het vinden van een passende woning. Niemand weet echter of dit de komende tijd zo blijft, zeker niet met alle ontwikkelingen rond corona. SVP is gevraagd om een toekomstbestendig en flexibel stedenbouwkundig plan...

Kinderen slaan eerste palen voor het Kindcentrum

Normaal gesproken vindt er een officiële ‘eerste paal’ met burgemeester of wethouders plaats bij de bouw van een nieuw gebouw. Maar nu we leven in het ‘nieuwe normaal’ zijn de eerste paaltjes voor het Kindcentrum Muiderberg door kinderen de grond in geslagen. De kinderen van...

Thuis | Integraal plan naast het station

Wij doen graag opdrachten waarbij wij zowel ontwerpen aan het stedenbouwkundig plan als aan de architectuur. Bij het Stationspark in Waddinxveen heeft dit geresulteerd in een prachtig plan. Dankzij onze integrale aanpak en duidelijke visie vanaf de start van het stedenbouwkundige ontwerp, is het resultaat...

Buurthubs voor deelmobiliteit

Het delen van (elektrische) fietsen, scooters en autos, deelmobiliteit dus staat hoog op de lijst van de gemeente Utrecht. Internationale voorbeelden laten zien dat deze plekken van ‘uitwisseling’ met de juiste aanvullende functies ook de sociale en economische motor van een buurt kunnen zijn. Wij...

Eikenstein op de Open Monumentendag

Open Monumentendag was voor ons de uitgelezen kans om de voormalige jeugdgevangenis Eikenstein, jarenlang afgesloten voor de buitenwereld, in de huidige staat te laten zien. Maar natuurlijk ook om de toekomstplannen voor Eikenstein te presenteren! Ruim 400 omwonenden, nieuwsgierigen en kunstliefhebbers stonden soms tot een...

Verdichten in Maarn

Inbreiden, ofwel het verdichten van bestaande kernen, gebeurt op steeds grotere schaal. Zo ook in Maarn, waar de afgelopen week de eerste voorbereidingen zijn getroffen voor de Meubin locatie. De locatie is één van de inbreidingslocaties die door de gemeente Utrechtse Heuvelrug aangemerkt zijn voor...

Dromen komen uit in Vianen

Inmiddels al weer zes jaar geleden stelde SVP het dromenboek op, in opdracht van de gemeente Vianen, vol droom- en inspiratiebeelden voor verschillende locaties in Vianen. Het boek liet de mogelijkheden en kansen zien van de toekomst van Vianen. Wij dromen graag, maar niet zonder...

Stem op Villa Paaslo of Stadskeerkring!

De Amersfoortse Stadsbouwprijs heeft als doel om de projecten die in Amersfoort worden gerealiseerd onder de aandacht te brengen. Hoewel de ruimtelijke kwaliteit heel belangrijk wordt geacht, is het niet het enige aspect waar aandacht voor wordt gevraagd. De bijdrage die een project levert aan...