Stadswijk als dorp in Zwolle

Weezenlanden-Noord ondergaat de komende jaren een facelift. Deze stadswijk vormt een dorp binnen de stad, waar men woont, werkt én er ruimte is voor ontmoeten. Maar waar ook de nabijheid van de faciliteiten van de stad wordt gevoelt en gebruikt. Dat betekent dat het meer...

Nieuw icoon in ons Amersfoort

Iedereen kent de Koppelpoort, onze Lieve Vrouwetoren en wellicht ook het Eemhuis hier in Amersfoort. Wij hebben daar een prachtig icoon bij mogen neerzetten op de Keerkring locatie. Er zijn in totaal 200 appartementen en enkele stadswoningen gebouwd, ontworpen door SVP. De locatie ligt langs...

Klimaatakkoord als ontwerpopdracht

“Het bestaan van het woord ‘energielandschap’ toont aan dat ook in het denken over energie een transitie aan het plaatsvinden is. We zijn ons niet alleen maar bewust van de opgave (kWh), en dat deze opgave ruimte vraagt (kWh/m2), maar ook dat dit landschappen verandert en zelfs...

School- en leerplein op het dak

Sommige van onze ontwerpen worden helaas niet uitgevoerd. Deze tender hebben we niet gewonnen maar we hopen dat het ontwerp inspireert tot andere nieuwe gebouwen. Stedenbouwkundig stellen wij twee gebouwen voor die op de verdieping verbonden worden, want de locatie van Berlijnplein in Utrecht betreft twee...

Hoe ziet een school zonder klaslokalen eruit?

Het ontwerp voor het Intergraal Kind Centrum in Muiden bestaat uit twee metselwerkvleugels met een transparant tussendeel. Het uiterlijk doet denken aan de kruitfabriek die eerder op deze plek in Muiden stond en is passend bij het 18de-eeuwse kruithuis dat nog op het terrein staat....