‘Back to school’ met Marjon en Joost

In de schoolgebouwen die we ontwerpen hebben wij altijd de ambitie om leren leuk te maken. En die spelregel hanteren we ook in ons eigen bureau, want een leven lang leren en ontwikkelen zorgt ervoor dat ons werk leuk blijft. Lees mee wat SVP-ers Joost Kettmann,...

Samen werken aan jouw ideale woonplek

Bij SVP geloven wij dat de beste ideeën niet ‘alleen achter de tekentafel’ bedacht worden, maar juist samen met mogelijk toekomstige bewoners en omwonenden, maar ook met bijvoorbeeld energiebedrijven, het waterschap en natuur- en milieuorganisaties. Door samen het plan te ontwikkelen, ontstaat er een sterk...

Esther vertelt op de BNA Architectendag

Op de BNA Architectendag staat het thema 'The Human Touch' centraal. Via filosofische, praktische en ontwerpende invalshoeken wordt er gezocht naar concrete antwoorden.Onze Esther zal mee debatteren over de veranderende opvattingen binnen architectuur en stedenbouw. Er wordt momenteel vooral gedacht vanuit het gebouw en niet...

Back to school: ook onze collega’s

Wij geloven erin dat een leven lang leren en ontwikkelen zorgt ervoor dat ons werk leuk blijft. Na een lange, maar vooral waardevolle weg van MBO naar architect mag SVP-er Bertus Bomhof zich nu, door het afronden van de PEP, inschrijven bij het Architectenregister. Hij...

De met bewoners ontwikkelde wijk is af

We gaan even terug in de tijd, in de zomer van 2015, toen de eerste bewonersavond plaatsvond in Vianen. De speciaal voor deze plek ontworpen methode ‘co-design’ (door onze opdrachtgever Blauwhoedzorgde) ervoor dat iedereen kon meedenken, meepraten en ideeën kon uitwisselen over hoe Helsdingen eruit...

De eerste brede school van SVP

Begin 2000 was het begrip ‘brede scholen’ een radicaal nieuw idee. Het combineren van één of zelfs meerdere scholen met andere functies betekende een nieuw type ontwerpopgaven voor ons bureau. De Brink in Vathorst is een combinatieschool van drie scholen en een kinderopvang. In het...

Nieuwe rioolzuiveringsinstallatie Utrecht geopend

Het afgelopen jaar is in Utrecht een nieuwe rioolwaterzuivering gebouwd. Maandag 7 oktober is de installatie feestelijk geopend in het bijzijn van Minister Cora van Nieuwenhuizen. Dagelijks wordt hier 65 miljoen liter afvalwater gezuiverd met een ultramoderne installatie die werkt met de zogeheten Nereda-technologie. De...

Esther vertelt over Crailo op Shared mobility rocks

Doen ze het in Nederland beter dan België wat gedeelde mobiliteit betreft? Geen idee! Wat wel duidelijk is: over de landsgrenzen heen worstelen ze vaak met gelijkaardige troubles bij het implementeren van gedeelde mobiliteit in woningbouwlocaties. Op het Belgische congres Shared mobility rocks in Brussel...

Stadswijk als dorp in Zwolle

Weezenlanden-Noord ondergaat de komende jaren een facelift. Deze stadswijk vormt een dorp binnen de stad, waar men woont, werkt én er ruimte is voor ontmoeten. Maar waar ook de nabijheid van de faciliteiten van de stad wordt gevoelt en gebruikt. Dat betekent dat het meer...