SVP architectuur stedenbouw Rusland Tektonika Krasnojarsk

SVP spreekt tijdens congres in Oost-Siberië

In twee dagen zijn maar liefst 24 ronde tafel gesprekken in Oost- Siberië georganiseerd met een breed scala aan onderwerpen. Van onderwijs en ecologie tot het internationale imago van de stad, allemaal binnen het thema: ‘De toekomst ontwerpen wij samen’. 28-29 november komen professionals, activisten,...

SVP architectuur stedenbouw - Compact wonen

Zo kan het ook: nog mooier compact wonen

Tijdelijk en modulair bouwen is een hot item. Ook de Volkskrant heeft het over nut en noodzaak van deze bouwvorm: “de ervaring leert dat niet de bouw, maar de juristerij de meeste tijd kost.”. Een vooroordeel is dat tijdelijke bouw er uitziet als ‘tijdelijk’ en esthetisch gezien...

Strategische visie: vastleggen wat nodig is, loslaten wat kan

De raad van de gemeente Veldhoven heeft de ontwikkelvisie voor het gebied Zilverackers unaniem vastgesteld. Voor dit gebied lag oorspronkelijk het plan ‘De drie dorpen’. Door ontwikkelingen op de woningmarkt, nieuwe afspraken binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven over de afstemming tussen majeure projecten in de...

Analoge compacte woningen

Klein wonen alleen iets van deze tijd? Bij SVP niet, al in 1992 bouwden wij onze woningen op krappe kavels, voor complexe doelgroepen en met veel passie. Zie hier het bewijs: Meerbeek, een woningbouwproject van 120 woningen op een oud bedrijventerrein aan een binnenhaven van...

Van ambitie naar realiseerbaar plan

Door ruimte te bieden in het proces voor samenwerking ontstaan nieuwe kruisbestuivingen en wordt maximaal gebruik gemaakt van ieders kennis, dat is wat SVP gelooft en waar wij nu gebruik van maken. De architectenselectie was onorthodox, door niet te selecteren op basis van schetsontwerp maar door...

SVP wint aanbesteding planvorming gebiedsontwikkeling Crailo

Het consortium van SVP architectuur en stedenbouw, advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, OKRA landschapsarchitecten en Bureau voor Gebiedscommunicatie (team C), heeft bijzonder goed gescoord op de duurzaamheidsaanpak waarbij de vijf pijlers uit het in 2017 door SVP opgestelde ambitiedocument zijn gecombineerd met de 12 thema’s van...

Grote dromen in een smal huis

Compact wonen is een trend: de kranten staan vol met experimenten als ‘Tiny-houses’ en ‘micro-appartementen’. Maar Tiny houses zijn ontworpen voor bijzondere, vaak tijdelijke plekken en minder passend voor de kleine beschikbare kavels in de stad. Daarom is SVP op onderzoek gegaan naar een stedelijke variant...

Integraal talent sluit zich aan bij SVP

De stad verandert, wordt voller en er rijzen vragen over hoe we de stad gezonder en dichter krijgen. Dat lijken twee tegenovergestelde van elkaar, maar de jonge SVPers Evelien Abels en Mike Wissing hebben zich er in hun afstudeerprojecten mee bezig gehouden. Vaak ligt de...