‘Back to school’ met Johan en James

Dat wij leren en kennis doorgeven hoog in het vaandel hebben staan, is hopelijk niet ongemerkt aan u voorbij gegaan. Een leven lang leren en ontwikkelen zorgt ervoor dat ons werk leuk blijft. SVP-er en student aan de Academie van Bouwkunst James Heus zit...

Supermarkt vervangt kerk in Amersfoort

De nieuwe supermarkt aan het Euterpeplein in Amersfoort krijgt langzaam vorm. Op de plaats van de Opstandskerk uit de jaren 60, is een gebouw ontworpen door SVP. Een transparant hoogte accent refereert aan de plek van de kerktoren. Het stalen geraamte steekt nu al duidelijk...

Community in de stad

‘Vera Lynn’ is het ontwerp voor een nieuw appartementsgebouw in Zwolle, een stoere ‘dame’. Het is een stadsblok uit één stuk, met een kop en een staart, met uitzicht in de verschillende richtingen en een diverse community. Het gebouw vouwt zich om twee groene binnenruimtes....

‘Back to school’ met Marjon en Joost

In de schoolgebouwen die we ontwerpen hebben wij altijd de ambitie om leren leuk te maken. En die spelregel hanteren we ook in ons eigen bureau, want een leven lang leren en ontwikkelen zorgt ervoor dat ons werk leuk blijft. Lees mee wat SVP-ers Joost Kettmann,...

Samen werken aan jouw ideale woonplek

Bij SVP geloven wij dat de beste ideeën niet ‘alleen achter de tekentafel’ bedacht worden, maar juist samen met mogelijk toekomstige bewoners en omwonenden, maar ook met bijvoorbeeld energiebedrijven, het waterschap en natuur- en milieuorganisaties. Door samen het plan te ontwikkelen, ontstaat er een sterk...

Esther vertelt op de BNA Architectendag

Op de BNA Architectendag staat het thema 'The Human Touch' centraal. Via filosofische, praktische en ontwerpende invalshoeken wordt er gezocht naar concrete antwoorden.Onze Esther zal mee debatteren over de veranderende opvattingen binnen architectuur en stedenbouw. Er wordt momenteel vooral gedacht vanuit het gebouw en niet...

Back to school: ook onze collega’s

Wij geloven erin dat een leven lang leren en ontwikkelen zorgt ervoor dat ons werk leuk blijft. Na een lange, maar vooral waardevolle weg van MBO naar architect mag SVP-er Bertus Bomhof zich nu, door het afronden van de PEP, inschrijven bij het Architectenregister. Hij...

De met bewoners ontwikkelde wijk is af

We gaan even terug in de tijd, in de zomer van 2015, toen de eerste bewonersavond plaatsvond in Vianen. De speciaal voor deze plek ontworpen methode ‘co-design’ (door onze opdrachtgever Blauwhoedzorgde) ervoor dat iedereen kon meedenken, meepraten en ideeën kon uitwisselen over hoe Helsdingen eruit...