Tweede workshop Waterveste druk bezocht

Woensdag 11 juni heeft in theater 'De Maagd' de tweede workshop plaatsgevonden van het project Waterveste in Bergen op Zoom, een ontwikkeling van Bolton. Tijdens de eerste workshop zijn belangstellenden geïnformeerd over de kenmerken van de locatie en hebben zich via een enquête kunnen uitspreken...

Toekomstdromen voor Vianen

De afgelopen maanden heeft SVP intensief gewerkt aan een uitwerking van ambities uit de Toekomstvisie van Vianen. Door middel van een reeks interviews en gesprekken met diverse stakeholders en sleutelfiguren binnen de ambtelijke organisatie zijn in eerste instantie breed kansen en ideeën geïnventariseerd. SVP heeft...

Feestelijke bijeenkomst in Lelystad

Op woensdag 28 mei zijn de koop- en huurwoningen in De Warande in Lelystad officieel in gebruik genomen. SVP heeft in opdracht van Centrada en Hurks het stedenbouwkundig plan en de woningen ontworpen. Drie haakvormige blokken liggen verhoogd in de rand van het park. Deze...

Expertmeeting tijdelijke verdienmodellen

Welke tijdelijke, commerciële ontwikkelingen zijn denkbaar en haalbaar op een braakliggend kavel in de binnenstad van Amersfoort? Deze vraag stond centraal tijdens de 'expertmeeting' die SVP op 25 april heeft georganiseerd. Samen met enkele ervaren architecten zijn twee businesscases opgezet, die in de middag werden gepresenteerd aan...

Succesvolle Pressurecooker Almere Nobelhorst

Voor inmiddels de derde keer is onder leiding van het Lean Management Instituut een pressurecooker georganiseerd om een verkaveling te maken voor een nieuw veld in Nobelhorst. Samen met de gemeente, Ymere en Dura Vermeer is in twee dagen gewerkt aan het opstellen van een...

SVP en Hurks winnen herstructureringsopgave

Op de plek van een gevarieerde en levendige buurt in Leerdam zal nieuwbouw gerealiseerd worden. We hebben de essentiële kwaliteiten uit de bestaande bebouwing vertaald naar een duurzame en toekomstbestendige buurt waar de mens centraal staat en de geest van het verleden voelbaar is. Het plan biedt verscheidenheid, maar vormt...

Cocreatie woningen Bergen op Zoom

Na afronding van het door SVP ontworpen stedenbouwkundig plan heeft Bolton Ontwikkeling aan SVP gevraagd ook de woningen in cocreatie te ontwerp. Woensdag 16 april was de eerste workshop waarbij circa 120 potentiële kopers aanwezig waren. In deze workshop werd gewerkt aan de architectonische uitstraling, de woningplattegronden en de...

Wijkplan gepresenteerd aan de buurt

Tijdens de bewonersavond op 9 april zijn de plannen voor de wijk Patrimonium gepresenteerd. Het karakteristieke tuindorp met de afwisseling van hoge en lage woningen, de groene tuinen en de woonerven blijft behouden maar wel in een nieuw, eigentijds jasje. SVP en Adviesbureau Haver Droeze stelden in nauwe...

SVP neemt deel aan G1000 Amersfoort

Zaterdag 22 maart vond op de Wagenwerkplaats de G1000 van Amersfoort plaats. Circa 500 uitgenodigde inwoners van de stad bespraken daar met ambtenaren, kunstenaars, politici en werkgevers de agenda voor de toekomst van de stad onder het motto: op weg naar een andere democratie. In drie stappen (het...

SVP wint Europese selectie Brede School

Na een overtuigende presentatie heeft SVP de selectie voor de Brede School Het Scholeneiland te Monnickendam gewonnen. Het gebouw biedt onderdak aan twee scholen en diverse wijkfuncties. De kinderwereld en de volwassenenwereld worden van elkaar gescheiden door een interne ‘dorpsstraat’ waaraan alle gebruikers een eigen...