Elk BIM proces is maatwerk

Wij zijn intussen gestart met de technische uitwerking van een woongebouw en grondgebonden woningen in Zwolle. Deze uitwerking vindt plaats in BIM en is afgestemd op de werkmethode van KlokBouw die het project gaat bouwen. Alhoewel al onze projecten in BIM uitgewerkt worden is het...

Start ontwerp appartementen in Malden

Na een stedenbouwkundige verkenning voor de locatie St Jozefschool in Malden is SVP begonnen met het ontwerp voor 25 appartementen. In de stedenbouwkundige fase is in overleg met de omwonenden de bouwmassa verkend en daarna vastgelegd in een bestemmingsplan. De appartementen worden ontwikkeld door Klok...

Commissaris Remkes bezoekt projecten SVP

Afgelopen donderdag bezocht Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, onze projecten in de Beemster. In opdracht van BPD werken wij al een aantal jaren aan verschillende dorpsuitbreidingen in deze bijzondere droogmakerij. Na een lunch in één van de net opgeleverde woningen in De...

SVP ontwerpt modulaire woningen

Voor de Meeuw heeft SVP een aantal ontwerpen gemaakt voor compacte en verplaatsbare grondgebonden woningen. Er is gestreefd naar maximale functionaliteit en een hoogwaardige uitstraling voor zowel interieur als exterieur. Het betreft een modulair concept waarbij het programma een hele reeks aan mogelijkheden biedt variërend...

De bouw van de Brede School aan de Ibisdreef is begonnen

In de wijk Overvecht in Utrecht is Bouwgroep Dijkstra Draisma met de start van de bouw van de Brede School Ibisdreef begonnen. In het door SVP ontworpen gebouw worden twee basisscholen samengevoegd met een ontmoetingsruimte, ouderlokaal, VVE en gymzaal. De scholen zijn overhoeks geplaatst, waardoor...

SVP wint selectie De Venen in Rivierenwijk Deventer

In Deventer wordt al jaren door de gemeente en Rentree gewerkt aan de vernieuwing van de Rivierenwijk. Inmiddels is het centrale deel van de wijk gerealiseerd. SVP gaat de komende maanden voor deelgebied ‘De Venen’ een stedenbouwkundig plan opstellen in nauwe samenspraak me de buurt....

Wethouder lovend over co-creatie in Vianen

Wethouder André Landwehr is zeer lovend over het co-creatie traject voor het plan Helsdingen in Vianen. SVP tekende het stedenbouwkundig plan en besprak hiervoor eerst drie verschillende modellen met omwonenden en mogelijke bewoners. De input van deze co-creatiesessie heeft geleid tot het huidig stedenbouwkundig plan...

SVP maakt stedenbouwkundig plan Philipslocatie

In opdracht van Royal Properties Group gaat SVP de komende maanden een stedenbouwkundig plan opstellen voor de herontwikkeling van het voormalige Philipsterrein aan de Anton Philipsweg. Deze bijzondere locatie ligt aan de aan oostzijde van Hilversum, ten zuiden van het door Dudok ontworpen uitbreidingsplan en...

Informatie avond kopers een succes

Op dinsdag 2 februari hebben we de kopers van onze woningen in Leidsche Rijn de achtergronden van het ontwerp verteld. We hebben ze meegenomen in het ontwerptraject en we hebben laten zien hoe zo’n ontwerp tot stand komt: wat zijn de randvoorwaarden geweest, hoe hebben...