SVP en Hurks winnen herstructureringsopgave

Op de plek van een gevarieerde en levendige buurt in Leerdam zal nieuwbouw gerealiseerd worden. We hebben de essentiële kwaliteiten uit de bestaande bebouwing vertaald naar een duurzame en toekomstbestendige buurt waar de mens centraal staat en de geest van het verleden voelbaar is. Het plan biedt verscheidenheid, maar vormt...

Cocreatie woningen Bergen op Zoom

Na afronding van het door SVP ontworpen stedenbouwkundig plan heeft Bolton Ontwikkeling aan SVP gevraagd ook de woningen in cocreatie te ontwerp. Woensdag 16 april was de eerste workshop waarbij circa 120 potentiële kopers aanwezig waren. In deze workshop werd gewerkt aan de architectonische uitstraling, de woningplattegronden en de...

Wijkplan gepresenteerd aan de buurt

Tijdens de bewonersavond op 9 april zijn de plannen voor de wijk Patrimonium gepresenteerd. Het karakteristieke tuindorp met de afwisseling van hoge en lage woningen, de groene tuinen en de woonerven blijft behouden maar wel in een nieuw, eigentijds jasje. SVP en Adviesbureau Haver Droeze stelden in nauwe...

SVP neemt deel aan G1000 Amersfoort

Zaterdag 22 maart vond op de Wagenwerkplaats de G1000 van Amersfoort plaats. Circa 500 uitgenodigde inwoners van de stad bespraken daar met ambtenaren, kunstenaars, politici en werkgevers de agenda voor de toekomst van de stad onder het motto: op weg naar een andere democratie. In drie stappen (het...

SVP wint Europese selectie Brede School

Na een overtuigende presentatie heeft SVP de selectie voor de Brede School Het Scholeneiland te Monnickendam gewonnen. Het gebouw biedt onderdak aan twee scholen en diverse wijkfuncties. De kinderwereld en de volwassenenwereld worden van elkaar gescheiden door een interne ‘dorpsstraat’ waaraan alle gebruikers een eigen...

Onderzoekonderhoud schoolgebouwen gestart

SVP heeft samen met BAM een workshop met vier schoolbesturen georganiseerd over het onderhoud van schoolgebouwen. Hierin zijn problemen geïnventariseerd en kansen besproken. Een goed onderhoudsplan biedt naar onze mening niet alleen een gebouw dat up to date is, maar zorgt voor verfrissing van het...

Keerkring Amersfoort

Dinsdag 11 maart 2014 heeft het College van B&W van Amersfoort ingestemd met het ruimtelijk voorstel voor de locatie Keerkring 5, op de hoek van de Merdiaantunnel en de spoorlijn. Het programma omvat circa 265 woningen op een locatie van 1,6 ha zodat het ontwerp...

Herstructurering Stammershoefstraat Vianen

In opdracht van Lekstede Wonen werkt SVP de komende maanden aan een stedenbouwkundige studie voor de Stammershoefstraat in Vianen. Er is spraken van herstructurering van de huidige portiekflats naar nieuwe woningen op deze locatie. Er worden verschillende varianten onderzocht met appartementen en grondgebonden woningen. De...

Inrichtingsplan Heijhorst Scherpenzeel

De afgelopen maanden heeft SVP een definitief inrichtingsplan opgesteld voor de Heijhorst-locatie in Scherpenzeel. De dorpse straatprofielen en inpassing van een kiss- en ridestrook voor de bestaande school zijn belangrijke ingrediënten van het plan. Samen met de gemeente zijn keuzes gemaakt in beplanting, verhardingsmaterialen en...

Start bouw De Nieuwe Singel in Wijk bij Duurstede

In Wijk bij Duurstede is de bouw van het project De Nieuwe Singel op vrijdag 10 januari officieel gestart. Dit project is onderdeel van de wijkvernieuwing De Engk waarvoor SVP het stedenbouwkundig plan heeft gemaakt. In opdracht van de M2 groep heeft SVP 19 woningen...