4 september 2013 nazomeren met SVP en Adviesbureau Haver Droeze

Ook dit jaar organiseren wij weer onze jaarlijkse nazomerborrel op de eerste woensdag van september, dit keer in samenwerking met Adviesbureau Haver Droeze. Een gezellig moment om met elkaar na te praten over de vakanties maar ook om vooruit te blikken naar nieuwe projecten en samenwerkingen....

Woningen in Beverwijk bouwaanvraag gereed

In samenwerking met Dura Vermeer werkt SVP aan de realisatie van 16 huurwoningen in Beverwijk voor Pré Wonen.Dit project wordt door SVP geheel in BIM uitgewerkt.De bouwaanvraag is inmiddels gereed en we maken een vliegende start met de werktekeningen....

SVP wint selectie bedrijventerrein IJsselstein

SVP heeft de selectie gewonnen voor het opstellen van een gebiedsvisie en stedenbouwkundig plan voor een bedrijventerrein langs de A2 in IJsselstein. Samen met de grondeigenaren en de gemeente starten we na de zomer het rekenen-tekenen proces met drie interessante ruimtelijke modellen....

Survivallen met Mulock Houwer

SVP is aangesloten bij Matchpoint, een stichting die bedrijven activeert om Betrokken te ondernemen. Dit voorjaar maakte SVP twee 'matches' op de jaarlijkse Matchbeurs. Donderdag 11 juli is een aantal medewerkers van SVP met een klas van de Mulock Houwerschool in Amersfoort gaan survivallen in...

”Samen iets goeds tot stand brengen”

In Barneveld is het welstandsbeleid de afgelopen jaren ingrijpend vernieuwd. Een nieuwe welstandsnota met vier welstandsregimes, gebaseerd op het ruimtelijk raamwerk van de gemeente en een dorpsbouwmeester die het beleid uitvoert. Hoe dat uitpakt, kunt u lezen in bijgaand interview met hem en de reacties van enkele ontwerpers...

Verkoop De Nieuwe Tuinderij groot succes!

Op vrijdag 14 juni werd voor ons plan De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster een woonmanifestatie gehouden. Hiermee begon de start verkoop van de volgende deelplannen met een grote variatie aan woningtypen in verschillende prijsklassen. De belangstelling was groot voor deze dorpse woonwijk met door Just...

Bewoners denken mee over nieuw tuindorp

Vrijdag 5 juli heeft SVP een bewonersworkshop georganiseerd voor meer dan 100 bewoners van de volksbuurt Patrimonium in Wageningen. Het karakteristieke tuindorp wordt gesloopt en er komen 142 nieuwe woningen. SVP werkt in samenwerking met Haver Droeze aan het stedenbouwkundig plan, de woningontwerpen en de...

Plannen voor Scherpenzeel-zuid ontwikkelen zich verder

Op de Dag van de Architectuur heeft SVP een workshop 'ontwerp je eigen droomhuis' in Scherpenzeel gegeven. Met een groep van 8 bewoners is een ochtend gepuzzeld op de verkaveling van de nieuwe wijk en hebben mensen uiteindelijk ook hun droomkavel ingetekend. Het werken in...

SVP wint selectie voor herstructurering tuindorp Patrimonium

SVP heeft de selectie gewonnen voor het maken van een stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en beeldkwaliteitplan voor het tuindorp Patrimonium in Wageningen. In opdracht van corporatie De Woningstichting gaat SVP de komende maanden samen met de bewoners uit de buurt plannen maken voor de sloop-nieuwbouw van...