Wethouder lovend over co-creatie in Vianen

Wethouder André Landwehr is zeer lovend over het co-creatie traject voor het plan Helsdingen in Vianen. SVP tekende het stedenbouwkundig plan en besprak hiervoor eerst drie verschillende modellen met omwonenden en mogelijke bewoners. De input van deze co-creatiesessie heeft geleid tot het huidig stedenbouwkundig plan met een centrale groene ruimte en veel verschillende woningtypen. SVP heeft veel ervaring met participatie en co-creatie, samenwerken is onze kracht.

http://blauwhoed.nl/interview-wethouder-landwehr-gemeente-vianen-co-creatie