Concept stedenbouwkundige visie voor stationsgebied Woerden gepresenteerd

Bij grote gebiedsontwikkelingen maken wij graag gebruik van de mening, kennis en kunde van omwonenden, gebruikers en belanghebbenden. Dat hebben wij ook gedaan voor het Stationsgebied van Woerden. Begin dit jaar vond een brede live sessie plaats op het gemeentehuis en zijn verschillende scenario’s besproken. Afgelopen week is een online bewonersavond georganiseerd met maar liefst 185 deelnemers om het concept eindresultaat van de visie te delen. Met een prettige afwisseling van delen van informatie over de visie, het peilen van de algemene mening en vragen over specifieke onderdelen van de visie met behulp van mentimeter zijn wij weer een stuk wijzer. Judith van Wijk, de projectleider, vertelt: “Hoge ‘opkomst’, goede interactie met de kijkers thuis en veel positieve reacties!”

Met als belangrijkste opgaves het ontrafelen van de logistieke knoop, het opnieuw verbinden van de verschillende buurten en wijken en het maken van een aantrekkelijke entree met Woerdense maat en schaal, ligt er nu een stedenbouwkundige visie die een toekomstbeeld schetst van een nieuw stuk stad. De fietser en de voetganger krijgen prioriteit in het gebied en er wordt op water én groen als landschappelijke structuur ingezet. Dat betekent dat er ruimte is voor een lommerrijke parksfeer en waterberging en een brede onderdoorgang voor fietsers en voetgangers die noord- en zuid met elkaar verbindt. Maar ook het monumentale stationsgebouw houdt een belangrijke plek in het plan, evenals het oude Minkemacollege. Beiden gebouwen dragen bij  aan een typisch Woerdense identiteit en maat en schaal in het gebied.

De visie voor het Stationsgebied in Woerden is opgesteld in samenwerking met CROSS Architecture en OKRA landschapsarchitectuur. De online bewonersavond is mede mogelijk gemaakt door Bureau voor Gebiedscommunicatie.