Covid-19

Het is inmiddels niemand ontgaan dat de Nederlandse regering verdergaande maatregelen heeft getroffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Voor ons houdt dat in dat wij tot eind maart grootschalig zullen thuiswerken.

Wij zullen met dezelfde intensiteit aan onze projecten kunnen werken, deadlines halen en online kunnen vergaderen. Daar waar onze fysieke aanwezigheid noodzakelijk is zullen wij zorgen dat wij de veiligheidsrichtlijnen op locatie volgen. Wij hopen zo snel mogelijk weer met elkaar om tafel te kunnen zitten. Tot die tijd werken wij mee aan het volgen van de landelijke richtlijnen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.