190219_SVP_architectuur_stedenbouw_circulaire_stad_stad_toekomst_christian_elven

De stad van de toekomst is een circulaire stad

Als het aan pas afgestudeerde Christian van Elven ligt tenminste. Christian liep het afgelopen half jaar stage bij SVP en studeerde af met een onderzoek naar de circulaire stad. “Tijdens mijn onderzoek heb ik mij beziggehouden met circulariteit binnen de stedelijke systemen van afvalverwerking, waterzuivering en energieopwekking. Ik heb gezocht naar innovaties en technologieën die op dit moment al succesvol zijn.” De toolbox, die dit onderzoek heeft opgeleverd, laat tal van maatregelen zien die genomen kunnen worden om een gebied circulair te laten functioneren. Deze maatregelen zijn te nemen op zowel buurtniveau als stadsdeelniveau en variëren van doe-het-zelf-technologie tot complexere ingrepen. Het zijn puzzelstukjes die een kringloop sluiten en kunnen worden toegepast afhankelijk van de gestelde duurzaamheidsambities.

Een lopend project van SVP in Haarlemmermeer diende als testcasus. Christian vertelt: “Met behulp van maatregelen uit de toolbox wekt dit gebied grotendeels zelf zijn energie op en verwerkt het zijn eigen afval- en waterstromen. Zo bieden grote open plekken bijvoorbeeld plaats voor (stads)landbouw waarbij afvalstoffen uit het gebied opnieuw bruikbaar zijn als meststof.”

De rol van stedenbouw is bij de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie erg groot. Het is een van de weinige vakgebieden waar op zo’n breed vlak aan het functioneren van de – in de toekomst – circulaire stad gewerkt wordt. Als SVP hebben wij de ambitie om in iedere opgave meer kennis op te doen en te ontwikkelen op het gebied van circulair ontwerpen en ontwikkelen. In ons onderzoek De stad van de Toekomst en de recent gewonnen prijsvraag Energielandschap van de Toekomst laten we zien hoe wij circulaire ontwerpprincipes inzetten om de stad van de toekomst vorm te geven.

Op de afbeelding een fragment uit de toolbox van Christian.