Durf te dromen!

Op woensdag 15 oktober heeft SVP toekomstdromen voor de Vrijstad Vianen gepresenteerd aan een breed gezelschap van genodigden. Na de presentatie is aan een twintigtal tafels in een open dialoog doorgesproken over de droombeelden en zijn mensen uitgedaagd om verder te dromen. De vraag die daarbij centraal stond was ‘Hoe kan de gemeente Vianen haar ambities uit de Toekomstvisie concreet maken en welke bijdrage kunt u daar aan leveren?’. Doel van de avond was om een beeld te krijgen van mogelijke partners voor diverse opgaven maar ook om verbinding te zoeken tussen partijen en initiatieven.

Voor krantenartikel klik hier