Een klimaatwijk in de Lier, tot in de puntjes en op elke schaal uitgedacht

Na het opstellen van de ontwikkelvisie, ontwerpt SVP nu het stedenbouwkundig plan voor Liermolen. Dat wordt niet alleen een mooie wijk, maar ook een klimaatwijk: helemaal van deze tijd en op de toekomst gericht! Zowel in het openbaar gebied als voor de woningen zijn maatregelen bedacht die ervoor zorgen dat het regenwater vertraagd wordt afgevoerd. Via mossedumdaken, regentonnen, zichtbare goten, open verharding, infiltratiegreppels en educatieve waterspeelplekken vindt het water zich een weg naar de watergangen. Daarnaast zetten we niet alleen in op afkoppelen en lokaal vasthouden van regenwater, maar ook het voorkomen van hittestress. Groene speelplekken met grote bomen en doorgaande groenstructuren zorgen voor schaduwrijke plaatsen en geven ook in de zomer een behaaglijke temperatuur. Kijk, dat is nu nog eens wijk voor alle seizoenen!
 
Bekijk hier de klimaatkaart