Een masterplan dat voor je zorgt

Spaarne Gasthuis is een opleidingsziekenhuis dat over zichzelf zegt: “We luisteren naar onze patiënten, hun naasten, verwijzers en anderen voor wie we van betekenis zijn”. Een visie waar wij ons volledig in kunnen vinden. In opdracht van het Spaarne Gasthuis ontwerpt SVP het masterplan voor haar vestiging in combinatie met de Haarlemse wijk Schalkwijk.
Het ziekenhuis zal gefaseerd getransformeerd worden naar een buurt waar niet alleen gewerkt en gezorgd wordt, maar ook gewoond en gerecreëerd. Een buurt die in verbinding staat met de stad, maar die ook een ‘healing environment’ biedt voor haar gebruikers en bewoners. Een buurt die voor je zorgt dus. Het masterplan hiervoor wordt in samenspraak met de gemeente Haarlem en woningcorporatie Pré Wonen opgesteld.