Een nieuw park voor Hooghkamer

Tijdens een eerdere inloopavond op 20 mei 2015 lieten we de eerste ontwerprichting voor het park van Hooghkamer zien. Dat leidde tot een workshop op 25 november 2015 waar we samen met omwonenden/parkgebruikers meedachten over de verschillende inrichtingselementen in het park. Afgelopen donderdag heeft SVP het plan voor park Hooghkamer in Voorhout gepresenteerd. Het wordt een park met ruimte voor natuur, spelen en te sporten. De landschappelijke structuur komt terug in de bomenrijen en plantvakken en refereren naar de bloembollenvelden in de regio. In het hart van het park zorgt een heuvel met waterpartij voor een bijzondere inrichting.