Een nieuw perspectief voor hoogbouw Ede-Zuid

SVP heeft de selectie gewonnen voor het opstellen van een ambitiedocument voor de transformatie van hoogbouw Ede-zuid. In opdracht van de gemeente Ede en Woonstede onderzoeken hoe we het gebied fysiek en sociaal met de omgeving kunnen verbinden. We zijn gestart met een pressurecooker, een samenwerkingsmethodiek waarbij wij met verschillende partijen aan tafel zitten, om samen de ambities en pijlers voor het gebied bepalen. Geen fysieke bijeenkomst dit keer vanwege de corona-periode, maar een digitale bijeenkomst in een online werkomgeving. Met de uitkomst stellen we een bandbreedte aan scenario’s op die kansrijk zijn voor een nieuwe identiteit!