Een nieuwe kijk op Kinderdijk

Het is één van Nederland bekendste iconen en trekt honderdduizenden bezoekers per jaar. Kinderdijk is sinds 1997 Unesco Werelderfgoed, maar gaat bijna ten onder aan haar eigen succes. Al die bezoekers leveren veel oohh’s en aaah’s op, maar ook de nodige uitdagingen. SVP heeft met ZKA Leisure Strategy gewerkt aan het gebiedsperspectief Kinderdijk met de kernvraag: Hoe kan het gebied zich blijven ontwikkelen, zodat het ook de kwalitatieve uitstraling heeft van een werelderfgoed en ook rekening houdt met het dorp in de luwte?

‍Deze vraag gaan we nu beantwoorden. De combinatie SVP/BoschSlabbers is geselecteerd om een stedenbouwkundig plan voor het entreegebied op te stellen. Dat doen we niet alleen. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor alle belanghebbenden in het gebied. Wij willen dit belang onderstrepen door hen te benoemen tot hoeders van het goede. Hoeders die zorgen dat het dorp zijn identiteit behoudt en versterkt (de inwoners van Kinderdijk), hoeders van de natuur (provincie, Natura2000), hoeders tegen het water (waterschap), hoeders voor behoud van de culturele waarden van het werelderfgoed (swek) en hoeders van het algemeen goed (gemeente, provincie). De belangen die zij vertegenwoordigen hebben allemaal een positief effect op het gebied en het uiteindelijke stedenbouwkundige plan. In een aantal ‘online’ co-designsessies werken we aan het nieuwe toekomstperspectief voor het gebied.