Gewonnen selectie: een toekomstbestendige spoorzone in Woerden

In opdracht van de Gemeente Woerden maakt SVP als projectleider samen met OKRA landschapsarchitecten en CROSS Architecture een stedenbouwkundige visie voor de stationsomgeving in Woerden.

Woerden is een prachtige historische vestingstad in het midden van Nederland; het is de poort naar het Groene Hart. Er spelen in de stationsomgeving veel veranderingen, zoals geplande woningbouw in Middelland en Snellerpoort. Het is belangrijk dat deze goed op elkaar aansluiten en dat de bereikbaarheid van het station en de verbinding met de binnenstad gewaarborgd blijft. Tegelijk zijn er diverse verbeteringen mogelijk in de stationsomgeving zelf. Om alle onderdelen in samenhang te bezien, komt er een stedenbouwkundige visie op het gebied voor de komende tientallen jaren.