Esther Vlaswinkel treedt toe tot directie SVP

Vanwege de groei van het bureau en de constante ambitie op inhoud en kwaliteit komt per 1 april Esther Vlaswinkel de directie van SVP versterken. Samen met Marjon Mors en Maartje Luisman zal zij leiding geven aan het brede team van talentvolle ontwerpers en bouwkundigen van SVP.

Esther begon haar carrière in 1998 bij SVP. Na SVP werkte zij als stedenbouwkundige bij Inbo waarvan de laatste jaren als associate-partner. In 2013 startte zij Uplab en werkte ze in gevarieerde teams aan plannen en visies voor de stad. Na ruim 18 jaar is ze terug op haar oude stek. Met Esther in de directie kan SVP nog beter invulling geven aan de kracht van het bureau: het ontwerpen van integrale oplossingen op het gebied van architectuur en stedenbouw. Met waardevolle en inspirerende woon-,leer-,werk- en leefmilieus als resultaat. Voor meer informatie over Esther, kijk op haar LinkedIn pagina.

De directie zal worden ondersteund door Marcel Steeghs en Erwin Stoffer. Daarmee is het nieuwe managementteam van SVP compleet. Marcel en Erwin zijn beiden al jaren werkzaam bij SVP en hebben in talrijke projecten hun meerwaarde voor onze opdrachtgevers laten zien. Marcel als architect en Erwin als stedenbouwkundig ontwerper.

Persoonlijk kennis maken met Esther of één van de MT leden kan natuurlijk altijd. Voor een afspraak graag contact opnemen met Victoria Vial (v.vial@svp-svp.nl). Kennis maken kan ook op onze nazomerborrel de eerste woensdag in september. We hopen u dan gezamenlijk te verwelkomen!