Expertmeeting tijdelijke verdienmodellen

Welke tijdelijke, commerciële ontwikkelingen zijn denkbaar en haalbaar op een braakliggend kavel in de binnenstad van Amersfoort? Deze vraag stond centraal tijdens de ‘expertmeeting’ die SVP op 25 april heeft georganiseerd. Samen met enkele ervaren architecten zijn twee businesscases opgezet, die in de middag werden gepresenteerd aan een panel van lokale experts. Opvallende conclusie: architecten zijn heel goed in staat de economische potentie van een plek uit te buiten, maar het ambitieniveau moet wel lokaal blijven! De expertmeeting is onderdeel van het onderzoek Stadsacupunctuur, opgezet door ag NOVA, SVP en PAS bv, in samenwerking met de BNA. Daarin onderzoeken we tijdelijke, commerciële ontwikkelingen op braakliggende locaties. Het onderzoek zal worden afgesloten met een symposium dat gepland staat in september.