Externe veiligheid

Donderdag 5 maart was in Utrecht het BNSP-café over Externe Veiligheid. Alet van ’t Eind opende de bijeenkomst met het Verbeterprogramma Groepsrisico en de publicatie die daarover eind vorig jaar is verschenen. Jan Mans hield vanuit zijn ervaringen als burgemeester van Enschede en Moerdijk een pleidooi voor een andere attitude bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ten slotte presenteerde Johan Galjaard van ons bureau een case-study waarbij externe veiligheid gedurende het planproces een cruciale factor was. Zie voor een uitgebreider verslag de site van de BNSP. 

Voor het verslag klik hier.