Geschiedenis van toekomstig woongebied Crailo op TV

Tussen Hilversum, Bussum en Laren ligt een groot, verborgen gebied wat door Team C (SVP, Arcadis, OKRA landschapsarchitecten en Bureau voor Gebiedscommunicatie) getransformeerd wordt. De eerste woningen in het toekomstige Buurtschap Crailo gaan naar verwachting eind 2020 in verkoop. Eerst moeten nog zaken als een stedenbouwkundig plan, een landschapsplan, een bestemmingsplan en een milieueffectrapportage gemaakt worden voor het voormalige defensieterrein.
 
Maar voor het zover is blikt NH Nieuws terug op de rijke geschiedenis van het voormalig defensieterrein. Het buurtschap moet straks een mengeling van natuur, wonen, duurzaamheid en bedrijvigheid worden. In een bijzondere proces worden hier onder andere ook omwonenden en andere geïnteresseerden via zogenoemde ‘ateliergroepen’ bij betrokken. Iedereen die wil, krijgt de kans om mee te praten bij het maken van het plan tijdens ‘open Crailo dagen’. Het eerder opgestelde ambitiedocument vormt een belangrijk vertrekpunt voor de planvorming.
 
Bekijk hier de aflevering over Crailo op RTV-NH.