190114_svp_architectuur_stedenbouw directie gideon_de_Jong

Gideon de Jong treedt toe tot de directie SVP

Vanaf 1 januari vormt Gideon de Jong samen met Esther Vlaswinkel en Maartje Luisman de driekoppige directie van SVP. Gideon neemt het stokje over van Marjon Mors.

Marjon heeft de afgelopen 19 jaar als directeur een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van SVP tot een integraal ontwerpbureau waarbij architectuur en stedenbouw op alle schaalniveaus doordacht en uitgewerkt worden. Als architect en interieurarchitect was ze verantwoordelijk voor talloze projecten. Als scholenexpert stond zij aan de wieg van het concept Slimme School. Naast de schoolgebouwen heeft Marjon ook veel woningbouwprojecten gerealiseerd. Marjon blijft als projectarchitect bij ons. We zijn erg blij dat ze haar kennis en netwerk ook de komende jaren nog voor het bureau wilt blijven inzetten.

Met Gideon haalt SVP creativiteit en ervaring in huis. Gideon werkte voorheen bij Merkx+Girod en Koen van Velsen, maar ook enkele jaren bij SVP. De afgelopen periode had hij zijn eigen bureau. Gideon heeft veel ervaring met renovatie-, herbestemmings-en transformatieopgaven, zo werkt hij momenteel met Evelyne Merkx aan de renovatie en uitbreiding van het Groote Museum van Artis. Met Gideon als directeur kan SVP nog beter de opgaven van de toekomst aan: Gideons passie ligt bij circulair ontwerpen, bouwen en ontwikkelen. Kennis en kunde die onontbeerlijk zijn voor de vraagstukken van nu.

Tevens breiden wij ons Strategieteam uit met Marijke van Suijdam. Het strategieteam ondersteunt de directie inhoudelijk met de koers van het bureau. Onze talenten Marijke van Suijdam, Marcel Steeghs en Erwin Stoffer zijn belangrijke gezichten voor het bureau. Met Gideon en Marijke kiest SVP voor verdieping én verjonging en kijken wij vol vertrouwen naar de komende jaren.

Gideon vindt het natuurlijk leuk om kennis te maken met u. Voor een afspraak graag contact opnemen met Liz van den Berg (lvdberg@svp-svp.nl).