Goed opgelost

Op de website goedopgelost.overheid.nl besteedt het rijk aandacht aan vermindering van regeldruk. Sinds kort staan er twee praktijkvoorbeelden op die we hebben ontwikkeld samen met de gemeente Barneveld. Welstand nieuwe stijl in Barneveld gaat over de manier waarop minder welstand meer kan betekenen voor de ruimtelijke kwaliteit. Welstandscommissie of stadsbouwmeester? laat zien dat het voeren van gesprekken met architecten en initiatiefnemers belangrijker is dan een afstandelijke beoordeling. SVP heeft de nieuwe welstandsnota geschreven en Johan Galjaard is de stadsbouwmeester, die hier heel toepasselijk dorpsbouwmeester wordt genoemd.