Herbestemming als motor

Erwin Stoffer heeft in het kader van het Jaar van de Ruimte deelgenomen aan de Ruimteverkenning. Samen met een groep jonge ruimtemakers zijn verschillende groei- en krimpregio’s bezocht om de toekomstige ruimtelijke opgaves voor Nederland in beeld te brengen. Erwin bekeek deze opgaven vanuit een ruimtelijk perspectief en schreef het artikel ‘Herbestemming als motor’. Zijn bevinding, en die van de andere ruimtemakers, worden in een gezamenlijke publicatie aangeboden tijdens de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte op 15 december.