Herbestemming watertoren Hengelo

SVP gaat in samenwerking met LRAU Advies en CROSS Architecture in opdracht van Ter Steege Bouw Vastgoed een conceptuele visie opstellen voor het watertorenterrein en omgeving in Hengelo. Deze unieke plek in de stad met prachtige monumentale gebouwen wacht al jaren op een nieuwe bestemming. In een intensief co-creatie proces gaan we met alle stakeholders scenario’s onderzoeken die zowel kijken naar mogelijke nieuwe functies voor de watertoren zelf als bebouwingsmogelijkheden voor de directe omgeving. In samenhang met de programmatisch-ruimtelijke visie zal ook gekeken worden naar een passende ontwikkelstrategie en de financiële haalbaarheid.