Herstructurering Stammershoefstraat Vianen

In opdracht van Lekstede Wonen werkt SVP de komende maanden aan een stedenbouwkundige studie voor de Stammershoefstraat in Vianen. Er is spraken van herstructurering van de huidige portiekflats naar nieuwe woningen op deze locatie. Er worden verschillende varianten onderzocht met appartementen en grondgebonden woningen. De nieuwbouw sluit aan op de recente ontwikkeling van Blanckenborgh aan het Merwedekanaal. De resultaten worden op de bewonersavond in mei gepresenteerd.