het visitekaartje van Harderwijk

SVP is door de gemeente Harderwijk en ontwikkelaars BPD en Veldboom gevraagd om een visie te maken voor Weiburg, een voor een groot deel braak liggend terrein van in totaal ca. 12,5ha ten noorden van het station. ‘Nieuw Weiburg’ ligt op een strategische positie in Harderwijk, midden in het stationsgebied en dichtbij de binnenstad. De ontwikkeling van dit gebied biedt de mogelijkheid om een innovatieve stedelijk stadsdeel te ontwikkelen met een aantrekkelijk nieuw woonmilieu maar ook andere functies zoals scholen en kantoren. Het nieuwe stadsdeel zal complementair aan het huidige historische centrum worden, een echte toevoeging dus. Zo kan het gebied als poort naar de stad, een nieuw visitekaartje voor Harderwijk vormen.

Op de Weiburgmarkt die heeft plaatsgevonden – geheel coronaproof in de buitenlucht en met afstand – zijn de ambities voor dit stedelijke stadsdeel en eerste ideeën gepresenteerd aan omwonenden en andere geïnteresseerden. We hebben levendige discussies gevoerd en goede inhoudelijke feedback gekregen waar we onze plannen verder mee kunnen aanscherpen.