Hoe ontwerp je de stad van de toekomst? – antwoord op de werkconferentie in Rotterdam

Om vorm te geven aan de stad van de toekomst moeten we stoppen de problematiek van nu vergroot op de toekomst te projecteren. Team Stadsvrijheid heeft daarom een nieuw denkkader, oftewel een nieuw paradigma voor de toekomst. Vanuit dat paradigma redeneert het terug naar het hier en nu. Deze werkwijze vraagt om andere ordeningsprincipes en nieuwe ontwerpinstrumenten. Kortom om het ontwikkelen van een compleet nieuw vocabulaire.

De stadsrand Oost in Utrecht was de testlocatie voor dit nieuwe denkkader. Een kansrijke zone om in het kader van de huidige verstedelijkingsdruk landschap en stad te verweven. Want juist in de monofunctionele en versnipperde stadsranden kan, door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en technologie te verbinden, een nieuw type stedelijkheid ontstaan.

De conferentie zal plaatsvinden op dinsdag 9 april. In de ochtend zullen de bevindingen, aanbevelingen en conclusies omtrent de ontwerpstudie gepresenteerd worden aan de medewerkers van de gemeente Rotterdam. In de middag worden thematische workshops gegeven. Hierbij wordt met mensen van de gemeente samen gewerkt aan vertaalslagen van gedachtegoed naar Stad van de Toekomst.

Team Stadsvrijheid: SVP, OKRA landschapsarchitecten​, CROSS Architecture​, Advier Mobiliseert​, Thefutureinstitute, Info.nl, BPD Gebiedsontwikkeling​, The Missing Link B.V.