Hoe ziet een school zonder klaslokalen eruit?

Het ontwerp voor het Intergraal Kind Centrum in Muiden bestaat uit twee metselwerkvleugels met een transparant tussendeel. Het uiterlijk doet denken aan de kruitfabriek die eerder op deze plek in Muiden stond en is passend bij het 18de-eeuwse kruithuis dat nog op het terrein staat. De twee basisscholen, een kinderdagopvang, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang hebben allemaal hun plek gevonden in dit ontwerp.

De school hanteert een onderwijssysteem zonder klaslokalen. Het gebouw is onderverdeeld in open ruimtes (units) waarin werk- en instructiehoeken, zogeheten stamgroepen zijn opgenomen. Drie traditionele groepen van 31 kinderen vormen straks één unit, een stamgroep. Een bijzonder onderwijssysteem vraagt om een bijzonder ontwerp. Veel transparantie, flexibiliteit en verscheidenheid zorgen voor een fijne leeromgeving. Gezien het transparante karakter van het ontwerp is extra aandacht geschonken aan een goede akoestiek in de ruimte.

Benieuwd geworden? Lees en zie hier meer over IKC Muiden.