Huisvesting statushouders

De enorme toestroom van vluchtelingen is een acuut en complex probleem waar heel Europa mee worstelt. Huisvesting van statushouders, mensen die uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen, is een belangrijk onderdeel van deze opgave. SVP adviseert een aantal partijen op het gebied van huisvesting van statushouders. Dit betreft het uitvoeren van quick-scans van locaties, stedenbouwkundige inpassing maar ook ruimtelijk advies op het niveau van de individuele woning. Een uitdagende opgave met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor meer informatie neem contact op met Marcel Steeghs.

17 februari organiseert Architectuurcafé Fasade www.fasade.nl/architectuurcafe  een bijeenkomst over De Nieuwe Immigrant en de rol van architect, corporatie en ontwikkelaar. 

.