Inbreiden op de Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat uit een reeks dorpen met relatief veel voorzieningen, zoals winkels, scholen en sportverenigingen, midden in de natuur én met volop cultuurhistorie. Om daarvoor voldoende draagvlak te houden, maar ook om de doorstroming binnen de eigen gemeente te bevorderen, zijn nieuwe woningen nodig. De gemeente heeft zich bovendien tot doel gesteld om die woonbehoefte binnen de bebouwde kom op te lossen. De gemeente heeft aan haar inwoners gevraagd om daarvoor ideeën aan te dragen, wat heeft geleid tot een long list van zo’n 150 plekken. SVP heeft de gemeente geholpen in de stedenbouwkundige beoordeling van alle locaties. Daarbij is gekeken naar de omgeving, het karakter en de grootte van de plek. Met de aanduiding S,M,L,XL, en enkele randvoorwaarden en referentiebeelden is aangegeven welk woonprogramma op de plek denkbaar is. Die methodiek heeft geleid tot een short list van 26 potentiële plekken voor verdichting. Afgelopen week heeft het college deze lijst met kansrijke locaties vastgesteld. Lees hier meer over deze studie.