Inrichtingsplan Heijhorst Scherpenzeel

De afgelopen maanden heeft SVP een definitief inrichtingsplan opgesteld voor de Heijhorst-locatie in Scherpenzeel. De dorpse straatprofielen en inpassing van een kiss- en ridestrook voor de bestaande school zijn belangrijke ingrediënten van het plan. Samen met de gemeente zijn keuzes gemaakt in beplanting, verhardingsmaterialen en inrichtingselementen als basis voor de nieuwbouwplannen van Scherpenzeel-Zuid de komende jaren.