Integraal talent sluit zich aan bij SVP

De stad verandert, wordt voller en er rijzen vragen over hoe we de stad gezonder en dichter krijgen. Dat lijken twee tegenovergestelde van elkaar, maar de jonge SVPers Evelien Abels en Mike Wissing hebben zich er in hun afstudeerprojecten mee bezig gehouden. Vaak ligt de oplossing op de rand van meerdere vakgebieden.

Evelien vraagt zich af hoe er leefbaar verdicht kan worden in een naoorlogse wijk, met eisen voor gemeenschappelijk groen, het mixen van doelgroepen, renovatie en nieuwe routes van en naar het gebied toe. In haar masterplan konden uiteindelijk drie keer zoveel woningen als in de huidige situatie.
Mike daarentegen kijkt naar hoe ouder wordende buurten zonder herstructurering een grote verbetering kunnen ondergaan. Zijn antwoord? Mike: “Geef de openbare ruimte binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur een passende vorm en functie om van toegevoegde waarde te zijn voor de wijk”.

Beide projecten zijn gepubliceerd in de Blauwe Kamer als de top 30 beste afstudeerprojecten van dit jaar en nu laten Evelien en Mike bij SVP zien wat ze kunnen.