Integrale gebiedsvisie bedrijventerrein Mijdrecht

SVP werkt sinds maart aan het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor bedrijventerrein Mijdrecht in opdracht van de gemeente Ronde Venen en OMU (Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht). Gezamenlijk met de lokale ondernemersvereniging wordt gewerkt aan de herstructurering en revitaliseren van dit verouderde bedrijventerrein en aan de ontwikkeling van de stationslocatie. Klik hier voor meer informatie en hier voor de nieuwsbrief.